Sign in →

Test Code UMIC Urine Microscopic

Specimen Minimum Volume

10 – 30 mL urine

Reference Range

See Report

Includes

UMICB URBC UWBC USEPI UREPI UTEPI UTRPH UAMOR UCAOX URACY UCAPH UCACB UWBCC UBAC UTRIC UABCY UCHOL UBICY ULEUC UTYRO UCYS USULF USPEM UFCST UWCST UWBCS URBST UGRCS URCST UHYCS UYST UMUCS UMICP UOTH UAOFB UBROC UCELL

Collection Container / Tube

Sterile Cup Orange

Transport Container

Urine Collection Kit

Transport / Storage Conditions

Ambient